PHANTOM BEARD

MONIRA AL QADIRI
New work
Perfomance - Kuwait | Berlin

Crédits | Credits

Concept   Monira Al Qadiri
Direction   Raed Yassin
Script   Monira Al Qadiri & Abdulaziz Al Nujaym
Script research   Hussein Nassereddine
Video & animation   Transforma
Location producer   Mousaed Khaled
Technical direction & lighting   Nadim Deaibes
Music   Senyawa  & Khaled Yassine
Sound   James Kelly
Set design   Atelier Aziz Al Qatami
Presentation   Kunstenfestivaldesarts | Théâtre des Martyrs
Coproduction   Kunstenfestivaldesarts | Wiener Festwochen | Aichi Triennale
Picture   © Robert Reiger

Info

Calendar
Saturday 25.05     @ 20:30
Sunday 26.05        @ 15:00
Thuesday 28/05   @ 20:30

Venue   Grande Salle
Duration   45 min
Language   Arabic/Japanese > FR/NL/EN
Tickets   € 16 & 13
Find tickets => Here

FR

Lors d’un séjour au Japon, Monira Al Qadiri est introduite à la nécromancie. On lui révèle que 40 esprits gravitent autour de son corps et la relient à ses ancêtres saoudiens. Ces êtres se consacrent à la vie de celle qu’ils considèrent comme leur chef de tribu. Ils l’accompagneront jusqu’à sa mort. Mais ces 40 hommes barbus portent aussi en eux le passé sanglant du Moyen-Orient. Phantom Beard vient donner forme à cette lecture divinatoire inattendue. Monira Al Qadiri imagine un dispositif ludique pour mettre en contact passé, présent et avenir. Avec son sens de l’ironie et du dialogue, l’artiste koweïtienne joue avec la complexité des genres qui s’inscrivent dans son corps et fait résonner histoire locale, l’état de dévastation actuel et les scénarios d’un futur flirtant avec la science-fiction. Elle se lance à corps perdu dans cette confrontation avec les esprits de ses ancêtres et repeuple les trous noirs qui hantent l’histoire de la région. Résolument interdisciplinaire, Phantom Beard est une rencontre piquante entre animation vidéo, esthétique manga, danse butoh, poésie, musique et performance.

NL

Tijdens haar verblijf in Japan, maakte de Koeweitse kunstenaar Monira Al Qadiri kennis met een vrouw die necromantie beoefende. Een lezing van haar ziel openbaarde dat Al Qadiri veertig geesten van haar Saoedische voorouders met zich meedraagt. Deze bebaarde mannen zijn gehecht aan haar lichaam en dragen een bloederig verleden met zich mee. Ze beschouwen Monira als hun stamleider, geven zich over aan haar leven en wensen met haar te sterven. In Phantom Beard interpreteert Al Qadiri dit opmerkelijke verhaal als een manier om het verleden, het heden en de toekomst van het Midden-Oosten met elkaar te verbinden, alsook om de complexiteit van gender op ironische wijze te bevragen. De performance vult de gaten in het verhaal van de regio: haar lokale geschiedenis, haar huidige, vernielde staat en haar onbekende, sciencefictionachtige toekomst. In een mysterieuze en prikkelende mix van Butoh-dans, muziek, animatie, poezie en performance gaat Al Qadiri vol overgave de confrontatie aan met haar geesten. Phantom Beard past daarmee binnen een gelaagde interdisciplinaire praktijk, zich niet in één hokje laat vangen.

EN

During her stay in Japan in early 2000, Kuwaiti artist Monira Al Qadiri was introduced to a woman who practised Japanese necromancy. A reading of her soul revealed that Al Qadiri is carrying 40 spirits of her Saudi ancestors with her. These bearded men are attached to her body and bring a bloody past with them. They consider Monira as their tribal leader, devote themselves to her life and wish to die with her. In Phantom Beard, Al Qadiri interprets this remarkable story as a way of connecting the past, present and future of the Middle East, and to question the complexity of gender in an ironic manner. The performance fills the holes in the story of the region: its local history, its current, destroyed state, and its unknown, science fiction-like future. In a mysterious and stimulating blend of butoh dance, music, animation, poetry and performance, Al Qadiri faces up to her spirits with complete dedication. Phantom Beard takes its place in a layered interdisciplinary practice that refuses to be pigeonholed.